tUcfi/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen omtrent deze Bespreking is een afzonderlijk verslag opgemaakt hetwelk in het desbetreffend dossier is opgelegd. Omtrent deze Bespreking is een afzonderlijk verslag /vA- ongemaakt hetwelk in het desbetreffend dossier is op- opgemaaki ;elegd. k* 4/ üelet oo het advies van Bouw— en oningtoezicht dd» 24 -december 1937 nos.121, 151» 153 en 149 wordt be sloten de aanvragen nos.l/1409, 1/1432» 1/1433 en 2/443 in te willigen. je door de dames Hogeboom ingediende bouwaanvrage voor den bouw van drie dubbele woonhuizen, op percee sectie no.3645, gelegen aan den Klaarwaterweg word op verzoek van .1/v.Breukelen, H.Hartweg 39 alhiex eh met toestemming van de dames Hogeboom aangemerkt als te zijn ingediend door van Breukelen. Je betrexfende bouwvergunning wordt mitsdien verleend aan W.van Breukelen. Het daartoe strekkend verzoek dd.22 de cember 1937 is in het dossier gedeponeerd. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 846