As NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 februari ^3 7 Tegenwoordig de Heeren Ar .ü.Deketh., Burgemeester, B.A.de Bruijn en H.J.Gaaille, «ethouders. Secretaris J .G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 158 Uitgevoerd Afd. 14"i Afd. II t/m Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 84