BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN yï au Ht :,\'.e.txio.uie.r.s Tegenwoordig de Heeren - -F Afwezig De Burgemeester, Accoord 'e Wethouders, De Segp^ï^i! nummers Uitgevoerd Afd. I: A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 858