MOTÜLEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANIA..^sceijiber193 7 H> J.Gasilleen... b.e...|Jr.uijnJvKethoud ais. Afwezig Afd. I 4Afd. II Afd. lilAAfd. IV ..4 'i'ypi1vd w uoll Tegenwoordig de Heeren .4.A.i.i?!.*?. 6.ï..jS.t .3 Secretaris A.vG.v.Cr.X.Q.Q.lï.: Accoord De Wethouders, De Burgemeester, DeSecreï^rj Bevat volgnummers1444t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 866