Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1659 P.Koster, Braam- weg 54, Soest. 1 660 Be Voorzitter. Zi„ verzoekt het College haar in de gelegenheid te stellen deze zaak na der te bespreken. vraagt vergunning ingevolge de Hinder wet tot het oprichten van een brood- !en koekbakkerij in perceel sectie D. no.1959 gelegen aan den Verl.Kolonie- weg en het daarin plaatsen van een 'heetwateroven, alsmede van drie elec- tromotoren resp. van 2-1 en 1* P.K. dienende ter aandrijving van een deeg- kneedmachine een snijmachine en een amandel-en klutsmachine [Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. brengt in bespreking de wijze waarop de leerlingen van scholen in deze ge meente een verrassing moet worden be reid ter gelegenheid van de aanstaan de blijde gebeurtenis in het Prinse lijk gezin. Volgens een courantenbe richt zou het Rijk goedvinden dat door de gemeentebesturen, welke een extra bijdrage uit het werkloosheidssubsi- lief onds genieten, een bedrag van '>0,25 pe* leerling voor dit doel wordt uitgegeven. 1661 De Directeur van Gemeentewerken biedt ter behandeling aar een verzoek lom bouwvergunning, vergezeld van de inoodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 871