in de aak na- e Hinder- brood- tie i) Kolonie- n een ie elec- k P.K. en deeg- a een Llige recteur tig ad- vaarop ïeze ge- rden be- anstaan- cinse- lenbe- lat door l extra :ubsi- v an ïoel verzoek ran de sn. BESLISSING Afdeeling en No 1 J^-anmer^in?en de gevraagde vergunning wordt verleent. V Jj- jBesloten wordt bedoeld bedrag beschikbaar te stelle en aan het betrokken feestcomité te Soest te verzoe ken, in samenwerking met de Oranjevereeniging te Soesterberg, deze aangelegenheid ter hand te nemen, en het College van de genomen besluiten in kennis te stellen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no 15C, wordt besloten de aanvrage no.1/14^1 in te willigen. Jj l'L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 872