Ui. BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. in een afzonderlijk aangehouden notulen welke als "bij- <9/ lagen hiernevens zijn gevoegd zijn de besprekingen vastgelegd. y/or he ontheffing wordt verleend alleen voor de dagen 18, 19 en 2^ kaart a.s. bondag blijft uitgesloten. Ov" J besloten wordt van het recht van voorkeur op de in- schrijvxng ten getale van 12 ooligatien gebruik te ma ken en den raad een desbetreffend ontwerp besluit ter vaststelling aan te bieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 92