VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST 193 7. VAN Tegenwoordig de Heeren wax G.jJeketn, Burgemeester D.ü.de Brujjr en H.J Gasille wetiiouders Secretaris d G« A Bat enbuXf Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .161 17.4 t/m Uitgevoerd Afd. I: Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 94