//Uï,k Vr/1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .Gitten vanl;e gevraagde vergunning wordt verleend, latsen vanP sn olie- isteld dooi en een isteld dooi in het Aorteweg llige Bral iifl.'ü erken ht. g voor he»iesloten wordt thans geen garantieverklaring ai te gev rankzinni." opgenomen! ngen pro si oaar zul- ën der en laste i e demeen- l? <J >esloten wordt aan deze converteering niet deel te lenen besloten wordt aan Mej .iCLoupenhouwer terzake geen uit teer ing te doen. ilde ver- rsoneel Laressant zal overeenkomstig het advies van den techn. Ambtenaar "bij het gasbedrijf worden ingelicht. - j Pot toekenning van deze vergoeding groot f .61.2^ aan i.j Yt |iiijknan ordt besloten. 1?J 'eth.de -»rui.in deelt in de vergadering mede, dat terzakë aJh een bespreking heeft plaats gehad mat den hr «v.Suydam en nat overeengekomen is, dat de gemeente de benoodigde '"3b struiken zal beschikbaar stellen en dat v.óuydam voor Planting zal zorg dragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 102