Afzender of voorsteller Datu Korte num mer 181 «ecu** zat en 132 Afd.financien van perceel sectie A ro.5492, gelegen aan den relikaan^eg) Veraocht isordt machtiging om deze 1 igustr umhaag van op dosten van v.buyda.aan te "brengen. te verleenenl gemeentewege verzoeken te "bevorderen, dat door den Aaad in nadere over .e ;ing ordt genome: zijn "besluit dd.3 --'Vor.j.l. tot aannoo van grond en afstand daarvan aan den dtaat der Aederlanden, ten be.oeve van ..en "bouv van een kas er .eraent. "biedt ter vaststellin- aan een 2-tal mtv.erp-besluiten tot toekenning van es vergoeding aan het "doester Co.ihte" te. feestviering in verband ...er, de te ver iaenten blijde gebeurtenis in het prin selijk gezin en de oranjevereeniging tfilhelmina" te doesterberg ten behoevf van de tractatie der schoolkinderen. -esl< ter c den -.aar ien - en d< n 4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 103