yS/ y?u hfyl f x cc/s: gelegen verleenen leent en eg e s brengen. aoor aen BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen 'd f. e noneJ ot aankoo. aan den oeve vanl besloten wordt aangelegenheid den ha&d opnieuw ter behandeling voor te leggen in een daarvoor te hou-- |i- aen spoedeisckende raadsvergadering op 14 1'ebr. a.s. -.aar aanleiding van het schrijven van ^ed.Staten, zulf len b.en 4. hun standpunt in een nota uiteenzetten en deze den daad aanbieden. n 2-tal Inj van eö' O-.-i té" tüi e te ver net prin-i eniging en behoevi nderen. ie^oelde besluiten ordt vastgesteld. i/ Cc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 104