NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1..5jJ'.e.b.x.uax.i193 d Wethoiid.e.rs... t/m1.8.5. Afd. lil: li. Afd. IV: Afd. I: A Afd. II: TypTvdW Tegenwoordig de Heeren 3.UX.g.§ffl3.6.S.i..S..T Secretaris ...1:'•...dX.Q.Q.'fc...».WJ.ÏLÖ..* Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers 1 Üjj Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 106