Volg num mer Afzender of voorsteller Datum K orte inhoud 185 Minister van Soci ale Zaken, s-Gravenhage 184 Directeur van ranentewerken. Ge- 1Ö5 Directeur van meentewerken. Ge-1 deelt mede, dat de werkverschaf fingsobjecten: a. particuliere werkverschaffing Bosch van Drakenstein; b. verharden van wegen en bermen kunnen worden voortgezet tot en met 28 Mei a.s. deelt mede, dat in perceel sectie H. no.3477, gelegen aan de van v»e ede- straat, geen waterput meer aanwezig is deelt mede, dat althans overeenstem ming is bereikt inzake den bouw van een toiletgebouwtje op het parkeer terrein te Boesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 107