NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN10 ffgbruari a a e.....h.ï..U.ijnen....ü«.J..«.Gasillewethouder 1.8.6. .204 Afd. iV: Secretaris P.0Gf.X.Q.Qt,V>!X Jl.d. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris. Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 110