T u/A r V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen stelling jziging >r het 'i, i/596, Isbe- \yino. in de jegroo- IX 193Ö. Idem. Ta in bere- ran den Ip7 ter .e bij— Loud van laaide irhuis- ran den de :en .t bij ino i wijze den De ;ning ime en- ren -t bij 3no ;eld te ;r het ren ad- ïlatie Bedoelde berekening, welke wordt vastgesteld, zal 7/ aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden, met ver- zoek in die uitgaven een bijdrage uit de provinciale^/^ J middelen te willen toekennen. Aangezien de terreinen aan de ^e Beaufortiaan niet p? beschikbaar zullen worden gesteld voor den bouw van zomerhuisjes wordt besloten op dit verzoek niet in te gaan. In verband met het bovenstaande wordt ook. ait ver zoek buiten verdere behandeling gelaten. Adressant zal hem momenteel t w. N J v/orden medegedeeld, dat het College niet ter wille kan zijn. 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 114