Afzender of voorsteller num- Korte inhoud mer 2 0^ De Voorzitter. 204 (mondeling) G.de Beer, Molenstraat 26 W.Z. biedt ter vaststelling aan een door de afcieeling financiën ontworpen besluit tot toekenning en bepaling van wachtgeld voor den gewezen ge meente-veearts A.winter. verzoekt bonnen voor levensonder houd in verband met beslaglegging voor de belastingen op zijn werkver- schaf'f ingsloon.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 117