yuft. BESLISSING Het ontwerp-besluit wordt vastgesteld, Afdeeling en No. Aanmerkingen op het verzoek wordt afwijzend beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 118