Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 205 Wethouder Gasille deelt mede, dat door de Commissie Grondbedrijf en 'Uitbreidingsplan in hare vergadering van 16 februari j. kennis is genomen van de teekening ontworpen voor de verkaveling van het landgoed Vredehof. 206 Directeur van Ge meentewerken. adviseert 47a, te Z< aan H.Strietman, blotlaan ist, toe te staan het cafe~ restaurant "het Zwaantje "te doester-' berg uit te breiden tot op 15 heter van de zijerf af scheiding.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 121