iAtUr. /yuh'ft j- laste van gaven Afdeeling Aanmerkingen en No Voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt het perceel grona en de muziektent JU- ter beschikking te stellen op de voorwaarden genoemd/,. in het advies van üen nirecteur van Gemeentewerken d 1 s\ van 16 februari 1SpÖ, no.950. Gelet op het advies van Bouw— en Woningtoezicht no. wordt besloten ue aanvrage no.2/446 in te willigen. n 16 he te hebben n Iseger .iging ding van g om be- errein r tuintjes] ie College kan zich met het acvies van de Commissie rA Grondbedrijf vereenigen en besluit hiervan mededee- ling te doen aan de aaresseerenae vereeniging. 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 126