Zktf- "VtfJ- *11 7' l/tïtll aM - X mels, wip- gemsente s tot een a, wegens voorschot 3 tot een wegens neente bij len verkooj ;en behoe- ihut voor ;rberg. ieft tegen geen be houden dezer in- viseert gen, op ;enoema 57 La K. en toeko- n van en in de en ge- re kosten kan zich g van kos- ring van an den plaan. Be deelt bij no.12ööj a een en vorden op care wer- r vereeni- BESLISSING besloten wordt deze declaraties tot een bedrag van ƒ.131,19 goed te keuren. lot terugbetaling kan worden overgegaan. Bovengenoemde declaraties tct een totaalbedrag van ƒ.24,75 worden goedgekeurd. Tot terugbetaling kan worden overgegaan. Toestemming hiertoe wordt verleend. Besloten wordt het verzoek niet in grond van de overwegingen, genoemd van den Inspecteur van Politie van K.no.648/4. te willigen, op in het advies 8 Maart 1987 na Besloten wordt een crediet hiertoe groot 25*400,= aan aen Baaa te vragen. Aan den Minister van bociale Zaken zal worden ver zocht een bijdrage in de kosten te verleenen. Besloten wordt een daartoe strekkend voorstel aan den Baad te doen. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 128