^°lg Afzender of voor- mei steller 224 Wethouder de Bruijn. Ba tan Korte inhoud. deelt na uitvoerige besprekingen me de zich niet te kunnen vereenigen met de beslissing der Commissie van Advies voor de Luchtvaarttentoon stelling Soesterdal, inzake de ver deeling der stands onder de verschil lende deelnemers, voor wat betreft de stand der gemeente. Zidient deze stand niet in het middenvak van het tentoonstellingsgebouw te zijn, doch langs den kant, zulks voor het ophangen van reclameplaten enz Voorts heeft bpreker bezwaar, dat de) gemeente buiten het tentoonstellings gebouw een plaggenhut zal moeten in richten. Boor een en ander zal de inzending der gemeente niet tot haar recht komen. Kaar zijn oordeel dient de gemeente recht te hebben op een behoorlijke stand in het gebouw, bpre ker verzoekt aen Voorzitter, die lid van de Commissie van advies is, het daarheen te leiden, dat de gemeente een behoorlijke stand zal verkrijgen. Ne Zi 'Ni i'ili 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 129