1 - 3 - is er van overtuigd dat hij onder controle van ueneentewer- ken staat, futselaar heeft verantwoordelijkheidsöevoel. ethouder de bruijn meent dat het vertrouwen van dien persoon wel wankel is komen te staan, gelet op het onlangs gebeurde toen een woning in orde gebracht moest worden als gevolg van een brand. n»e heer eouvsenber^ zegt dat ^emeentewèraen toen het be stek van hutselaar niet eens heeft ingezien. 'ethouder de bruijn drinfc,t er met klera op aan dat in tt bestuur een deskundige zittin^ zal hebben, en dat niet steeds dezelfde persoon te werk wordt gesteld. Wethouder ^asille voegt hieraan toe, dat hij den indruk heeft dat de betrokken p>ersoon niet betrouwbaar is. Wanneer de onderhoudswerken uitbesteed worden, zal zulks stellig voor- deeliger voor de Vereeniging zijn. -'a eenige onderlinge besprekingen wordt net bestuur ten slotte in overweging gegeven aan het gemeentebestuur het ver zoek te doen om medewerking te verleenen tot het verkrijgen van een plan ter verbetering der woningen met Hijksvoorschote voorts de regeling met butselaar te doen beëindigen. De heeren Couwenber,_; en Benschop zeggen toe deze aange legenheden zoo spoedig mogelijk in een bestuursver^adering te zullen bespreken. z*e bespreking wordt hierna beëindigd. Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van 3 OU S I,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 12