NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, La ris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 132