NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN25Februari. Tegenwoordig de Heeren ..I/Ir *..W.*.A.«.J..«.ïis.S.S.r..>Bur ge.me.sst.er ...i/-A..ae ..Br ui. Jn.....e.n H» J *.üas.iil..e.,u.a.tiio..u.deis .229 Secretaris Gr.Q.ot1.«.S. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, :etaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. II: Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 136