"kw: BESLISSING Aldeeling Aanmerk, en No. i ver- aling ïoeve fair op b St Besloten wordt alsnog ontheffing te verleenen voor Zondag 27 Februari a.s. van 14 tot 24 uur, aangezien gebleken is dat in 1 9^6 en 1937 een dergelijke ont heffing aan adressant ook is verleend. d. ït 1schoé] 1. in- r het Be dat n ver- 3 van waar- hit le ver- leer- ?t zou Ishalve jn, wan- R.Groo ;e aan- v/ordt ■komen- een ■ge- leren .ling t 'ol iën inzake >er Per^ Waan dat noemde jn ge dacht bezwas it van tot or t Besloten wordt aan het hoofd der school een verkla ring te vragen, inhoudende de mededeeling dat het handwerkonderwijs naar zijn oordeel in de toekomst gewaarborgd is voor het geval in de vacature Mej Brinkgreve wordt voorzien door benoeming van een mannelijke kracht. V' f o Besloten wordt aan den Inspecteur van Politie te berichten, dat zijn rapport niet volledig wordt ge- v va< acht en dat een gedetailleerd rapport tegemoet wordt d' gezien. hiervan wordt kennisgenomen. Cv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 138