Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 233 234 Zr.K.Wichard W.C.van Goor,I>ir. Gem.Werken Korte inhoud verzoekt nogmaals vrijstelling van de vergoeding voor het ophalen van asch en vuilnis in verband met haar finan- cieele omstandigheden. komt op uitnoodiging van het College in de vergadering ter bespreking van de personeelsbezetting enz. bij de afdeelingen Gemeentewerken en Bouw-on Woningtoezicht Bes I het vér 2 Van opge; hede den dömm den teur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 139