Tn Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen ng van de van asch ar finan- College king van bij de n Bouw-on Besloten wordt aan adressante te berichten, dat het college tot zijn groot leedwezen niet aan het vérzoek kan voldoen. Van het besprokene wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, hen .Directeur wordt opgedragen vanaf heden tot zijn afdeeling te nemen de werkzaamhe den verbonden aan het Grondbedrijf (gemeente-eigen dommen) en het Uitbreidingsplan, welke werkzaamhe den tot dusver werden waargenomen door den Inspec teur van Bouw- en Woningtoezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 140