notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1M.aa.X.t X).«.A.»...de....i3.r.ai.jii. en ...H.«.J....fiaailler..-.W.e.tii04ad.e-rs-. TypTvd W Tegenwoordig de Heeren M.ï..*.W..?.A» J.« Y.A.SSGX.»BuXg.ase.S.S.Ï.ë X Secretaris PC urüüt... wxnn.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers2.^5t/ 24.5 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 142