NOTULEN m BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN4193 8 Tegenwoordig de Heeren ®..A.J.Visser «burgemeester., i> .A.de J^ruijn en K. J.uagille ,v?etiiouders. Secretaris 20 'Jfo 01 Afwezig Accoord De Burgemeester, De-_Wethouders, /fV De Secretaris, Bevat volgnummers 246t/m258 Uitgevoerd Afd. 14Afd. IIAfd. IIIAfd. IV M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 148