NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN7J.a.nua.ii i)A.ue Brayn en Gasi.lle.?ethquuers Tegenwoordig de Heeren •.ViASQI.j3ui&^ni9QStei Secretaris P C (xXOOt» Afwezig Accoord De Burgemeester, ethouders, Bevat voignummerr Uitgevoerd Afd. IV Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 14