num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud dat een klasse van de -^ngendaalschool afd.U.L.G., ondergebracht is op den zol der van het gebouw der hij verheid sschoi; aan de Molenstraat» De Inspecteur is aanvankelijk van oordeel dat alleen eet oplossing zal kunnen worden gevonden di bouw van een nieuwe school, welke bou\i z.i. niet meer zal behoeven te kosten dan f.36.000.-- a f.40.000.--. Van aan. bouw aan de bestaande school zal wegens de bestaande ingewikkelde verhoudingen in ieder geval moeten worden afgezien,. Het College overtuigd zijnde, dat naai een bevredigende oplossing moet worden gestreefd meent, dat deze kan worden verkregen wanneer de U.L.0.klasse in- plaats van op zolder wordt ondergebracl; in het groote lokaal, waarin thans een kleuterschool wordt gehouden. Laatstge noemde school, waarvoor geen wettelijk aanspraken kunnen worden gemaakt, zou dan in een lokaal in de omgeving moe ten worden ondergebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 153