Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen ilschaol >p den zo|. ïeids schoc ;eur is tlleen eet ivonden dn ilke bouw kosten Van aan- ;al wegen: .oudingen afgezien,, dat naar it worden worden ,sse in- .ergebracl: hans een Laatstge- ettelijke kt, zou ng moe- richting met het bestuur der -^ngendaalschool behooren te worden gedaan, nadat eerst het bestuur der hijver- aeidsschool, als zijnde de eigenaresse van het gebouw, omtrent deze aangelegenheid is gehoord, betracht zal evenwel moeten worden, dat met het bestuur der Ungen- iaalschool een bevredigende oplossing wordt verkregen betreffende de vraag welke onderhoudskosten van het gebouw het schoolbestuur voor haar rekening zal heb- jen te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 154