NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8M...a art1938. Tegenwoordig de Heeren kr.tf.A.J.Visser, "burgemeester -^.A.de Bruijn eu H«J.üasilleweth.oud.ers» Secretaris «droot Afwezig Accoord J2e_Wet h o u d e rs, De Burgemeester, Bevat volgnummers 25-9t/m293 Uitgevoerd Afd. IS.Afd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 156