V' sw BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i van de laan* -Daar. s scheuren snde in ge worden i een voor- Dorden zal likbaar warming te vol maken der idem. van de Ler de ;rokken be- :elijkste mogelijk forden ■den ge- ig der ver-i ilderen en bij de orden ge- i idem. 1* Wil oering van winstituut ikbaar en met akgeld bedragen. van H. Butselaar rvonden rceelen opgemerkt gelende ge het Deten wor ding splan li Ijs op te in het .ke ter- lanweg Lng is op Ls te Adressant zal worden medegedeeld, dat het oemeentebe- stuur geen medewerking verleent, aangezien de kosten niet voor 100 voor rekening van het hijk worden ge- -/L^ro^c nomen. ■Besloten wordt te breidingsplan af dezer zake de beslissing op het Uit- n te wachten. Uet betreffende perceel gronds, zal behoudens beslis- V* xJ)' sing van Gedeputeerde Staten, in koop worden aangebo- den tegen f.2.25 per b;2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 166