ƒ.50,* vóór Afzender of voorsteller Daturn Korte inhoud Uederlandsche Hei d e -Maa t s cha p p ij Arnhem Afdeeling finan ciën D.de Keukelaire, Soest E.Egbezs, Oude Utreohtscheweg 5, Soest 1e afdeeling. Wethouder Openbare Werken1. Chef van de afd financiën ter se cretarie. verzoekt betaling van een voorschot ad 2-000,= voor de werken welke voor dhr.Bosch van Drakenstein in werkverschaffing worden uitgevoerd. verzoekt te mogen vernemen of aan het Soester Comité tot feestviering- in verband met de blijde gebeurtenis in de Prinselijke Familie kan worden uitbetaald het door Burgemeester en Wethouders ten behoeve der feestvie ring beschikbaar gestelde bedrag ad verzoekt goed te vinden dat zijn huurauto's worden voorzien van z.g. 4-tarievenmeters De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar tegen inwilliging van dit verzoek. r den slechten tce- e Utrechtscheweg bij het per- 3 lijk beklaagt zich ove stand van den Oud regenval, voornam ceel no.54. De Directeur van Gemeentewerken ad- te berichten, dat et in de onmiadel- te voeren werken, verbetering in den toestand zal wor den aangebracht. viseert adressant t .z .ttegelijk m« lijks nabijheid uit biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan B.Teeken, hoorder- weg 2}, te Soest, te verleenen ver gunning tot het oprichten van een wasscherij en strijkerij in perceel hoorderweg 23 stelt voor den Raad een crediet aan te vragen van /.2500,= voor aanschaf* fing van een nieuwe brandweerauto (manschappenwagenten behoeve van ch Vrijwillige Brandweer te Soest. legt over proces-verbaal van de opne ming van kas en boeken van den pen- j ningmeester van het crisis-comité (B.comité

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 171