v HV1 v Kjb. f Jj- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op verzoek wordt gunstig beschikt Een bedrag van 50,= wordt beschikbaar gesteld. y<rn Op het verzoek wordt gunstig beschikt, Adressant zal worden medegedeeld, dat een en ander V de aandacht van het Ooilege heeft en dat voorstellen v- tot verbetering in voorbereiding zijn. Het overgelegde ontwerp wordt goedgekeurd V>Jj V l-"2 o lot en wordt den Raad een crediet van 25GC,- aan J!t. oe vragen. j Gezien. (4 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 172