Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Zeist door een vrijwel gelijk aantal leerlingen uit Soesterberg door de gemeente Soest niets wordt betaald. Gevraagd wordt of men zich er mede kan vereenigen om de gemeenschappe lijke regeling van 190), welke niet jvan liet beginsel van wederkerig heid uitgaat, niet langer in stand te houden. 308 T.Korvemakeradj Leger des Heils te Laarn. 309 Je Voorzitter. 31 n Wethouder Gasillel doet nadere mededeelingen, 'band met 9 me afwijzende bes tot het houden eene behoeve der in het Maart a.s. te houde ningsaanvragevoor Iming het verzoek is Commandant van het te Amsterdam. r mzarae tijdvak F n Zelfve welker gedaan neger ue in ver- chikking ling ten ebruari rlooche- toestem- door den s Heils, stelt na eenige bespreking voor den Raad voor te stellen het raadsbe sluit dd. 3 februari 193^ gewijzigd bij besluit dd. 14 Pebruari d.a.v. betreffende aankoop van grond voor den bouw van een kazernement te wij zigen en wel in dier voege, dat de overdracht van den grond zal moeten plaats vinden vóór 15 April a.s. in plaats van vóór 15 Maart a.s. v. aanbeve- voorzie- bestuur der het Soester stelt voor den Haad de n jlingen aan te bieden ter ning in vacatures in het stichting tot beheer van natuurbad vacature E.van Eden: 1. E.van Zoest, Sparrenlaan 4, alhie 2. A.E.van Goor den üosterlingh, Prins Bernhardlaan 28, alhier Ivacature ^.P.Hilhorst !l. J.E.Hom, lid van den Raad, alhier |2. J.E.van Breukelen, lid van den Raad, alhier j .tjf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 175