VA Ij <.2i/3 I 'I BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen ij 1 aantal oor de etaald r mede chappe- e niet erig- stand cl n ver- hikking ing ten bruari looche- oestem- oor den Heils Onder intrekking van de terzake in de vergadering van 25 Januari j.l. genomen beslissing wordt alsnogj^f /j>/ toestemming verleend tot het houden dezer inzame- - ling. 7 y oor den dsbe- wijzigd Q V d voor te wij dat de moeten s aanbeve- rzie- tuur der Soester 4, alhier ngh, alhier. alhier n den alhier-1 i Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. II ll H S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 176