NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.5E...a....a...xt,193.3 Tegenwoordig de Heeren MX.mlS. •A.«.J.».V.iaser ^burgeiueeatfir.* ^».4»de Bruijn ea. H*-I*Vaaille ,«.e.tlio.uders.. Secretaris Q.Bx.Q.Q.t., Afwezig f! I: -4, Afd. II: Afd. III: J Afd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers311t/m323 Uitgevoerd Afd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 178