num- 1 Afzender of voorstelle korte inhoud Datum mer Wethouder Gasille. deelt mede, dat IrJ .G.J?.Gijzen voor zijn principaal in koop heeft aangeno men het aan den Pelikaanweg gelegen perceel, gemerkt no.13 voor een koopprijs van ƒ.2,25 per M2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 17