$2* ét,/ Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen ipecteur vat 'nstateerd onnegloren is waarvoa is afgege- heden zijn t de i>irec- n ander te er wegens sten bij sche klinit de reiskos ïtvangen aoesterberg. gehouden ïeden ver- woningen mg", waar- •t zijn in een gestand het afloo- ■n de gun- .et ol ar verzoels om de te stel or de fir- een elee- de huur vai iteit. ad beschikbaai icht hi er- ui tb e tal ÜS or huur 5zwaar Lge verzoa' 3 ld van de 3n» besloten wordt aan de Birectie van "Zonnegloren" een schrijven te doen toekomen, waarin de door haar ge pleegde overtredingen van de woningwet ten sterkste worden afgekeurd, en erop wordt aangedrongen, dat in den vervolge iedere nieuw- of verbouw in handen wordt gegeven van een bevoegd architect, die dan tevens op den uitvoerder toezicht kan houden. Besloten wordt een bedrag van f.0,65 voor reiskosten te vergoeden. Van het schrijven wordt kennisgenomen. Besloten wordt een kwitantie van het bedrag van f.204,09 te vragen. Tegen de uitbetaling van f.5°. als vergoeding voor huur van een noodlokaal bestaat geen bezwaar. Ilader zal nog worden onderzocht of voor de levering van een electrische klok wel een bedrag van f.28.50 kan worden uitbetaald. L2 aJi V 1/ cd)- Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 15 klaart 1938 nos.32, 25 en 28 wordt besloten de aan-i vragen nos.l/1458, 1/1455 en 2/452 in te willigen. 1/ cJj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 182