NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 18 jaaar t 1939 JD •A.cle. tëxuijn üasill.e.,«Yetiiouxi er s Afd. ïyp:T.vdW Tegenwoordig de Heeren d «Visser,Buigemeest81 Afwezig Accoord De Burgemeester, De ^Wethouders, Bevat volgnummers j)24 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 184