Afdeeling Aanmerkingen :t College •eking van mdig iast. DJa- egedeeld sie naar eld toe- er ontrent ening is n uiteen- gevolgde hij de t en dat zoek in derzoek voorts len door den be- die zich s be houden aar ek, doch e verlee- tusschen aar is. algemeen aanstel- larts en/ oende op- Met belangstelling wordt van de mededeelingen van Ir.Bupert kennis genomen. Besloten wordt voorloopig geen verandering in de be staande regeling aan te brengen. enige ver- rgezeld en advie- b aanbreng iaatschap aan den Lddelwijk- I Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken, op grond van artikel 53, 2e lid sub 2e der algemeens ■Politieverordening. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos 20, 29, 33 en 24 wordt besloten de aanvragen nos. 2/45}, 2/455 en 1/1454 in te willigenBe aanvrage no.1/1450 wordt geweigerd. wordt rap Lrecteur ispecteur ïn Buntweg :ken breng schrijven "A// Aan adressanten zal worden medegedeeld, dat deze zaak Ge aandacht heeft van het college, en dat de weg van eenige verharding zal worden voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 186