y~*'- BESLISSING 4,51 in de 8 vries, durende het ri 19pd, in gum" Dsten van ie 6 maan- 58van maanden m 161 9Cj ide 6 maan- 5d, van ide 2 maan- >8, van laanden in ƒ.449,90 ide 6 maan- >8, van int ie den Zaken een verzoek- ,ger en van 'm" te heb- ermoeaen iheden ver- er wonin- s Belang" an eerst- den zoekt te eden op voorstel an de Ja- p de hoog- redenen eenng en No. Aanmerkingen De bijdrage van ƒ.14,31 wordt verleend. nte Soest terop- ƒ.8008,70 werkzaara- Deze bijdragen worden verleend. Aan het B.k.Armbestuur zal een schrijven worden gezon* i en, waarin de verwondering van het College over de zeer geringe bijdrage wordt uitgesproken. Besloten wordt den Inspecteur van de Volksgezondheid met den stand van zaken op de hoogte te stellen waar bij tot uiting zal moeian komen dat üe Jager over geen enkel crediet kan beschikken en op de z.g. zwar te lijst van aannemers voorkomt. -.zGG-e'' cAv Besloten wordt inlichtingen te vragen, waarom dit be-A,£ drag ƒ.100,01 lager is aan het voorgaande jaar. '^13. Aan adressant zal worden bericht, dat er momenteel rj Sf geen vacature is doch dat zijn belangen de aanaacht van het College hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 188