/Yr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt het perceel gemerkt no.14 in koop aan te bieden aan J.Meerding en P.van Esch, zulks ook voor een prijs van ƒ.2,25 per M2 en voorts onder de gebruikelijke voorwaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 18