fcuA "'Aft Araeeiing ESL SS NG Aanmerkingei en No. iing van eel 3ur- wordt rapt- recteur specteur n bezwaar uiten van ng, nr. ing van 937- arschrift rswinkel c de na- ril, 24 lal den gelegen ïtegaal- >rdt of ïden ora bezwaar liten van /591, begroo- '.23/49, ng van 1938. ijn voor He in- Scheve- willen ijk bij /m 24 tigen de de voor brij ving 15OJ en dag voof iskosten ug, te besloten wordt adressant te berichten, dat het plaatsen (JU. van het reclamebord in den voortuin op grond van het heoaalde in de artikelen 1 en 23 der bouwverordening V ïToHl. niet kan worden toegestaan, doch dat, indien door hem een beter verzorgd ontwerp wordt ingediend van een ge velreclame waarbij de afmetingen zooveel mogelijk moe ten worden teruggebracht in verband met de beschikbare ruimte boven de luifel, een nieuw verzoek in gunstige overweging zal worden genomen. hiervan wordt kennisgenomen. besloten wordt de gevraagde ontheffing op -dinsdagen 12 l April, 24 hei en 31 hei a.s. te verleenen. J Besloten wordt de reeds gevraagden prijs te handhaven. V Hiervan wordt kennis genomen. besloten wordt den -directeur van Gemeentewerken in de Ly t gelegenheid te stellen dit congres op 21 tot en met a4 Juni a.s. bij te wonen, voorts hem te machtigen het inschrijvingsgeld als tijdelijk lid ad fr.francs 15O.-I te storten, en hem een bedrag van f.2.per dag ver- olijfkosten, alsmede de reiskosten Soestdijk-Scheve- ningen te vergoeden, den verslag van het op het congres behandelde wordt door het College tegemoet gezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 198