356 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Dir.Gem.werken deelt naar aanleiding van het schrij- van "burg.en wethouders dd.7 -ü'eor.1938 "betreffende verhooging der onderhouds« norm van woningwetwoningen mede,dat hem op het moment te weinig gegevens bekend zijnfom van advies te dienen. Het komt hem wenschelijk voor,dat de betreffende woningbouwvereenigingen worden aangezocht .-om hem inzage te vei strekken van rekeningen en andere ge gevens der jaarlijksche onderhoudskoa' ten enz. van de laatste 3 jaren en we te zijnen kantore op een nader te bepjf* len tijdstip. Uerst daarna zal het het mogelijk zijn een uitvoerig en gegroni advies in deze uit te brengen. heslc te ve zage der j 3 jar een n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 199