*V' et schrij feer. 193 8 onderhouds> mede/dat gegevens e dienen, or^dat de nigingen zage te ver. andere ge er houd sko&- aren en wei ier te bepa* zal het her en gegrom] sn. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt de betreffende woningbouwverenigingen te verzoeken om den directeur van Gemeentewerken in zage te verstrekken van rekeningen en diverse gegeven der jaarlijksche onderhoudskosten enz. van de laatste 3 jaren en wel ten kantore van genoemden directeur op een nader te bepalen tijdstip. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 200