NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2$M....a a rt193: 8. I)..A..d.e. Bruij.n. en. H.J.Jsiasi.ll.e ^.e th.Quder s, Tegenwoordig de Heeren ï-r-.-if .A. J» Yisser burgemeester Secretaris P C vjr.o.Q.t. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I ...<£5 Afd. II Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 202