Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 372 Weth.^asille brengt ter sprake het indertijd door d h.V. Centrale Slachtplaats voor de ge meente Soest gedane verzoek ora den ■Kaad voor te stellen de rente van de door de gemeente verstrekte hypotheek te verlagen en te brengen van 5 °P 4/1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 207